Поиск

АвторизацияОпрос

Оцените мой сайт
 
Бас бет СЕРГЕКЛИК

СЕРГЕКЛИК

ЖАМАН ИЛЛЕТЛЕРГЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСЕЙИК

  Бүгинги күнде инсаниятқа қәўип туўдырып турған, неше мың адамлардың набыт болыўына алып келип атырған террористлик жаман иллетлердиң идеялық тийкары болып - диний экстремизм ҳәм диний фундаментализм хызмет етпекте. Экстремизм адамларды туўры жолдан шетке шығаратуғын, ҳақыйқый өмирге сай келмейтуғын  шақырықлар арқалы сиясий дүзимди бузыўға, көпшиликтиң мақул көрген идеяларын ҳәм ой-пикирлерин бийкарлаўға урынады. %злери белгилеген жәмийетлик дүзимниң ҳәм идеялардың орнаўы ушын зорлық, терроршылық, қорқытыў, алдаў ҳәм сол сыяқлы усыллардан пайдаланады.

Диний экстремизм оғада аса кеткен фанатикалық жол менен өз динин ямаса диний сектасын нәсиятлаўға, оны басқалардың санасына енгизиў ушын гүрес алып барады. Диний экстремизм басқа динлерди ямаса секталарды масқаралаўшылықта, жерге урыўшылықта, динди сиясатластырыўшылықта, динниң жәрдеминде жасап турған конституциялық мәмлекетти қулатып, оның орнына өзлериниң ҳәкимиятын орнатыўға умтылыўшылықта көринеди.Экстремизм барлық динлерге де тән қубылыс, бирақ, жигирманшы әсир ақыры жигирма биринши әсир бас гезинде бул ҳәдийсе ислам дининде айрықша көзге түспекте ҳәм ҳәр қыйлы қанлы ўақыялардың жүз бериўине алып келмекте.

Ислам экстремистлери ҳәм фундаменталистлериниң исламды оғада сиясатластырыў тийкарында әмелге асырып атырған террористлик ҳәрекетлери бүгинги күнде пүткил адамзатты ойландырмақта.

Президентимиз Ислам Кәримов өзиниң «Өзбекстан 21-әсир босағасында: қәўипсизликке қәўип, турақлылық шәртлери ҳәм раўажланыў кепилликлери» атлы шығармасында ислам дининдеги адамларда тәшўиш туўдырып отырған турақлылық ҳәм қәўипсизликке қәўип салыў мүмкин болған диний фанатизм ҳәм экстремизмниң зыянлы тәсири ҳаққында келтирип өткен еди.

Бул сыяқлы жаман иллетлерге, идеяларға, әлбетте, миллий ғәрезсизлик идеясы менен ғана қарсы шыға аламыз. Миллий ғәрезсизлик идеясы президентимиз тәрепинен тийкарлап берилген «Ўатан абаданшылығы», «Журт тынышлығы», «Халық пәраўанлағы», «Кәмил  инсан», «Cоциал  бирге  ислесиў», «Миллетлер аралық дослық», «Диний  баўрыкеңлик» сыяқлы улыўма миллий идеялар қатарына киреди.

Миллий ғәрезсизлик идеясының өзеги болған таңлаған раўажланыў жолымыздың дурыс әдалатлы ҳәм ҳақыйқый  екенлигине мине, сол  турмыста  жасап атырған ҳәр бир адамның мәплерине лайық болыўына халықты исендириў, адамларды азат ҳәм абат Ўатан,  еркин ҳәм пәраўан турмыс жаратыў жолындағы қурыўшылық  ислерине жибериў - миллий идеологияның тийкарғы мақсетлеринен есапланады.

Миллий идеялогия Өзбекстан жеринде жасаўшы барлық адамлардың миллети, дини, тили, социаллық турмысынан тысқары жалғыз мақсет жолында бирлестириўге, пүткил халық күшин беккем социаллық машқалаларын ақыллылық пенен шешиўге, адамларда бахытлы келешекке исениў руўхында тәрбиялаўды көзде тутады. Сонлықтан да, усы елде жасап атырған ҳәр биримиз ҳәр қыйлы жаман ағымларға, иллетлерге қарсы гүресиўимиз керек.

Себеби, бул әзиз ҳәм муқаддес Ўатан бәршемиздики...

«Бүгин биз демократиялық процесслерди тереңлестириў, халықтың сиясий белсиндилигин арттырыў, пуқаралардың мәмлекетимиздиң сиясий ҳәм жәмийетлик турмысындағы әмелий қатнасы ҳаққында сөз етер екенбиз, әлбетте, мәлимлеме алыў еркинлигин тәмийинлемей, ғалаба хабар қуралларын адамлар өзиниң пикир ҳәм идеяларын, жүз берип атырған ўақыяларға өзлериниң мүнәсибетин ҳәм позициясын еркин билдиретуғын минберге ерисип болмайтуғынын жақсы билемиз.

Бәршеге мәлим, пуқаралардың мәлимлеме тараўындағы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў мәселеси инсанның мәлимлеме алыў, мәлимлемени ҳәм өзиниң жеке пикирин тарқатыў ҳуқықы ҳәм еркинлигин өзине жәмлеген болып, бул Өзбекстанда демократиялық жәмийет тийкарларын қурыўдың әҳмийетли шәрти, керек болса, тырнағы болып есапланады».

Ислам Кәримов

 

Архив

2018
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31