Поиск

АвторизацияОпрос

Оцените мой сайт
 
Бас бет ЎАТАНДЫ МӘРТЛЕР ҚОРҒАЙДЫ

ЎАТАНДЫ МӘРТЛЕР ҚОРҒАЙДЫ

АНА ЖУРТҚА САДЫҚЛЫҚ ҮЛГИСИ

Мәмлекетимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет, пуқаралық жәмийетин қәлиплестириў жолындағы тийкарғы бағдарлардың бири миллий армияны раўажландырыў болып табылады.

Өткен дәўир ишинде социал-экономикалық, жәмийетлик-сия­сий турмысымызда ерискен жетискенликлеримиздиң ең тийкар­ғы көриниси бул мәмлекетимизде орнатылған тынышлық, миллетлер ара татыўлық, мәмлекет қәўипсизлигин сақлаў илажлары болды деп исеним менен айта аламыз.

 

Себеби, тек тынышлық болған мәмлекетте ғана сиясий-экономикалық реформаларды табыслы әмелге асырыў мүмкин.

Ғәрезсизлик жылларында Президентимиздиң ҳәр тәреплеме узақты гөзлеген сиясаты себепли мәмлекетимиз қәўипсизлиги ҳәм турақлылығын тәмийинлейтуғын, шегараларымызды исенимли қорғай алатуғын, ықшам, шаққан, заманагөй қурал-жарақ ҳәм әскерий техника менен тәмийинленген миллий армиямыз қәлиплести. Қураллы Күшлерди басқарыўдың жаңаша формасы жаратылды, оның жеке қурамы, шөлкемлестириў-штат қурылысы түптен өзгерди.

Офицер ҳәм сержант кадрларды таярлаў, қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин асырыўдың замангөй талапларға жуўап беретуғын формасы жүзеге келди. Сондай-ақ, жоқары әскерий тәлим мәкемелеринде курсантларды таярлаў системасы түп-тийкарынан өзгермекте.

Ҳақыйқатында да, Президентимиздиң ҳәр жыл сайын Ўатан қорғаўшыларына жоллаған байрам қутлықлаўында атап өткениндей, мәмлекетимиз қәўипсизлиги ҳәм турақлылығына қәўип салатуғын ҳәр қандай ис-ҳәрекетлерге қарсы Қураллы Күшлеримиздиң мүнәсип ҳәм нәтийжели соққы бериў имканияты ҳәм таярлығын баҳалап барыў, заманагөй мәлимлеме-коммуника­циялық технологиялардан кең пайдаланыў, басқарыўдың информациялық қураллары ҳәм әскерий байланыс дүзимлерин уйғынластырыў, әскерий таярлықты беккемлеў, әскерий бөлим ҳәм бөлимшелерди модернизациялаў, замангөй қурал-жарақ ҳәм әскерий техника, байланыс ҳәм индивидуал қорғаныў қураллары менен тәмийинлеў, профессионал әскерлерди қәлиплестириўди тәмийинлейтуғын үзликсиз системаны және де жетилистириў сыяқлы ис-илажлар Ўатанымыз ғәрезсизлигин қорғаў, ашық аспанымызды асырап-абайлаўдың исенимли кепили болып хызмет етеди.

14-январь — Ўатан қорғаўшылары күни алдынан пайтахтымыздағы Арқа-Батыс әскерий округинде болып, бул жерде жаратылған шараятлар менен жақыннан таныстық.

Нөкис гарнизоны дәрўазасынан кирер екенбиз, қалашадағы бәрше офицерлер, сержантлар ҳәм қатардағы әскерлердиң кеўиллеринде байрам кейпиятын сезиўге болады.

Округтиң жуўаплы хызметкери бизлерди дәслеп арнаўлы излеў разведка взводына алып барды. Бул взводта Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери арасында өткерилетуғын «Ең жақсы сержант» таңлаўының 5 мәрте жеңимпазы болған Хажымухан Қайыповты ушыраттық. Хажымухан өзиниң исмине сай әпсанаўий батырға үнлес келбети, нағыз шыныққан денеси болса ҳақыйқый әскерий инсан екенлигинен дерек берер еди.

Киши сержант Х.Қайыпов 1980-жылы Нөкис қаласында туўылған. Балалығынан спорттың бокс түрине қызығып, шынығыўлар алып барған ол 1999-жылы спорт шеберлигине талабан дәрежесине ериседи. Кейин әскерликке шақырылып, Ташкент қаласында өзиниң әдиўли миннетин атқарып қайтады.

— Армиядан келгенимнен соң әскерий хызметке қызығыўшылығым мени усы жерге жетеледи. 2003-жылдан дәслеп, шәртнама тийкарындағы хызметтен өз ўазыйпамды баслаған болсам, бүгинги күни арнаўлы излеў разведкашылар взводы топар командириниң орынбасары болып жумыс ислеп келмектемен,-дейди ол. — Жумыс пенен биргеликте спортты да даўам етип, бир қанша жарысларға шығып, спорт шебери дәрежесине еристим. Қол урысы бойынша әскерий хызметкерлер арасында өткерилген Қарақалпақстан Республикасы чемпионатларында еки мәрте жеңимпазлықты қолға киргиздим ҳәм Ташкент қаласында өткерилген қол урысы ҳәм универсал беллесиў спорт түрлери бойынша Өзбе­кис­тан чем­пионатларына қатнасып, сыйлы орынларды ийеледим. Әлбетте, бундай нәтийжелерди қолға киргизиўим ҳүкиметимиз тәрепинен жаратылып бундай кең мүмкиншиликлердиң нәтийжеси деп билемен.

Жаңадан салынған ҳәм ҳәр қыйлы керекли инвентарьлар менен тәмийинленген спорт заллары, қайта реконструкцияланған мектеп ҳәм балалар бақшасы, руўхыйлық ханалары, әскерий ҳәм көркем әдебиятлар менен толтырылған китапхана, асхана, офицер ҳәм сержантлардың, қатардағы әскерлердиң кәсиплик шеберлигин жетилистириў, әскерий техникалар ҳәм қурал-жарақларды жақсы өзлестириў мақсетинде ҳәр қыйлы таңлаўлардың шөлкемлестирилиўин атап өтсек арзыйды.

Арқа-Батыс әскерий округин аралар екенбиз, бул жерде хызмет етип атырған офицерлер, сержантлардың ҳәм қатардағы әскерлердиң мысалында мәрт­лик, пидайылық ҳәм Ўатан­ға садықлықтың айқын үлгисин көргендей болдық.

Р.АРЗИЕВ.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: Арқа-Батыс әскерий округи турмысынан көринислер.

Ж.Жақсымуратовтың түсирген сүўретлери.

«Бүгин биз демократиялық процесслерди тереңлестириў, халықтың сиясий белсиндилигин арттырыў, пуқаралардың мәмлекетимиздиң сиясий ҳәм жәмийетлик турмысындағы әмелий қатнасы ҳаққында сөз етер екенбиз, әлбетте, мәлимлеме алыў еркинлигин тәмийинлемей, ғалаба хабар қуралларын адамлар өзиниң пикир ҳәм идеяларын, жүз берип атырған ўақыяларға өзлериниң мүнәсибетин ҳәм позициясын еркин билдиретуғын минберге ерисип болмайтуғынын жақсы билемиз.

Бәршеге мәлим, пуқаралардың мәлимлеме тараўындағы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў мәселеси инсанның мәлимлеме алыў, мәлимлемени ҳәм өзиниң жеке пикирин тарқатыў ҳуқықы ҳәм еркинлигин өзине жәмлеген болып, бул Өзбекстанда демократиялық жәмийет тийкарларын қурыўдың әҳмийетли шәрти, керек болса, тырнағы болып есапланады».

Ислам Кәримов

 

Архив

2018
Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031