Поиск

АвторизацияОпрос

Оцените мой сайт
 
Бас бет Журналистлик изертлеўлер БАНК ИСИ

БАНК ИСИ

ПЛАСТИК КАРТОЧКАДАҒЫ АҚША ҚАЙДА?

ЯМАСА БАНККЕ ИСЕНИМ ЖОҒАЛМАСЫН

Жәмийетлик дүзим қандай болмасын, банк хызметине болған талап барлық ўақытта да күшли болып келген. Әсиресе, базар қатнасықларының қатаң нызамлылықлары ҳүким сүрген ҳәзиргидей шараятта бул талап жоқары болса болады-дә, ҳасла пәсеймейтуғыны ҳәммеге аян.

Айлық ис ҳақылардың, стипендиялардың ҳәм напақа пуллардың пуқаралардың пластик карточкаларына салып бериле баслағанына да бир неше жылдың майданы болды. Әлбетте, бул бир жағынан жақсы, ақшаны сақлаўда ҳәм жумсаўда ҳәр тәреплеме қолайлылық туўдырады. Лекин, мәселениң екинши тәрепи де бар...

Жақында редакциямызға Нөкис қаласындағы Муқимий көшесиниң 19-жайында жасаўшы пуқара Нуратдин Авезовтан шағым хат келген еди. Биз бул хаттың мазмуны менен танысып, Н.Авезовтың өзи менен де сөйлесип ҳәм хатта сөз етилген мәселелер жөнинде журналистлик изертлеў жумысларын жүргизгеннен соң айырым хызметкерлердиң немқурайдылығы себепли банк хызметинде шЎлкем-шалыслықларға жол қойылып атырғанының гүўасы болдық.

Хатта айтылыўынша, Н.Авезов 2011-жылдың декабрь айында өзине «Халық банки»ниң Нөкис филиалы тәрепинен берилген пластик карточкасын жойтып алған. Жойтылған ўақытта карточканың ишинде 64400 сум ақша болған. Ол 2012-жылдың январь айында филиал баслығының атына арза жазып, өзиниң пластик карточкасын ҳәрекетсиз ҳалат­қа келтиртеди, яғный, «блок»қа қойдырады. Сөйтип жүргенде бир күни, анығырағы, 2012-жылдың 22-ноябрь сәнесинде пластик карточка үйинен табылады.

Мине қызық, Н.Авезов пластик карточканы ҳәрекетсиз ҳалатынан шығартып, балаларының напақа пулларын түсиртейин деп «Халық банк»- ине жолықса, ол жердеги банк хызметкери оған пластик карточканың «блогы» белгисиз шахс тәрепинен ашылып, 2012-жылдың 25-июль сәнесинде №10 «Боёвут» шарап-саўда дүканында 64400 сумға саўда исленгенин айтады. Н.Авезов қанша урынса да, өз пластик карточкасының қалайынша «блок»тан шығарылғанын, ишиндеги ақшаның ким тәрепинен жумсалғанын анықлай алмай, ақырында редакцияға хат жазыўға мәжбүр болған. Бул сораўларға жуўап бериўи тийис болған банк хызметкери Н.Авезовқа қай жерге барса да плас­тик карточкасындағы пуллардың қайта тикленбейтуғынлығын билдирген. Ең жаманы, оған қопал мүнәсибетте болып, намысына тийетуғын гәплерди айтқан.

Биз бул мәселе бо­йынша тийисли орынлар, банктиң жуўапкер хызметкерлери менен ушырасып, ўақыяны тереңнен үйренип көргенимизде, ҳақыйқатында да хатта көрсетилген кемшиликлер, банк хызметкериниң өз ўазыйпасына үстиртин қарап, алжасыққа жол қойылғаны анықланды. Пластик карточка ийесинен кеширим соралып, пуллары қайта тикленди.

Солай етип, мәселе өз шешимин тапты. Лекин, соған шекем бир пуқараның сергиздан болып жүриўи, мәселеге журналисттиң араласыўы шәрт пе еди, деген сораў туўылады. Н.Авезовтай қаншадан-қанша пуқара банк хызметинен пайдаланады. Олар да жоқарыдағыдай ҳалатқа түссе халықтың банкке болған исеними суўып кетпей ме?

Ҳәр ким өз ўазыйпасын шын кеўли менен атқарса, жоқарыдағыдай ҳалатлар келип шықпас па еди, деген пикир менен мақаламызды жуўмақлаймыз.


«Бүгин биз демократиялық процесслерди тереңлестириў, халықтың сиясий белсиндилигин арттырыў, пуқаралардың мәмлекетимиздиң сиясий ҳәм жәмийетлик турмысындағы әмелий қатнасы ҳаққында сөз етер екенбиз, әлбетте, мәлимлеме алыў еркинлигин тәмийинлемей, ғалаба хабар қуралларын адамлар өзиниң пикир ҳәм идеяларын, жүз берип атырған ўақыяларға өзлериниң мүнәсибетин ҳәм позициясын еркин билдиретуғын минберге ерисип болмайтуғынын жақсы билемиз.

Бәршеге мәлим, пуқаралардың мәлимлеме тараўындағы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў мәселеси инсанның мәлимлеме алыў, мәлимлемени ҳәм өзиниң жеке пикирин тарқатыў ҳуқықы ҳәм еркинлигин өзине жәмлеген болып, бул Өзбекстанда демократиялық жәмийет тийкарларын қурыўдың әҳмийетли шәрти, керек болса, тырнағы болып есапланады».

Ислам Кәримов

 

Архив

2018
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31