Поиск

АвторизацияОпрос

Оцените мой сайт
 
Бас бет Мақалалар

Мақалалар

18-МАЙ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МУЗЕЙЛЕР КҮНИ

ӨТМИШ ӨМИР ЖЫЛНАМАЛАРЫ

Бийбаҳа мийраслар — булар неше әсирлер даўамында сақланып киятырған халық мүлки есапланады. Оны қәстерлеп сақлаў келешек әўладларға жалғастырыў болса, музей хызметкерлериниң ўазыйпасы. Мәмлекетимизде музейлердиң жумысларына айрықша итибар қаратылып киятыр. Буның ай­қын мысалы республикамыздағы И.В.Савицкий атындағы қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейи жәҳән стандартларына сай гезектеги екинши имаратының қурылысы қызғын пәт алмақта. Қарақалпақстан мәмлекетлик үлке таныў музейи ушын да имарат орны белгиленди.

 

«УНИВЕРСИАДА – 2013»

ЖАСЛЫҚ  ҲӘМ  ГӨЗЗАЛЛЫҚ  БАЙРАМЫ

Дүнья мәмлекетлеринде мектеп оқыўшылары ҳәм студент жаслар арасында түрли жарыслар өткерилип келинбекте. Бирақ, жас өспиримлер ҳәм жасларды дене тәрбиясы менен спортқа тартыўдың биздегидей үш басқышлы системасы ҳеш бир мәмлекетте жоқ десек асыра айтқан болмаймыз. Бул механизмге Президентимиздиң басламасы менен тийкар салынды ҳәм ҳәр жылы өткерилип келинбекте.

 

ЖУРНАЛИСТ ПИКИРИ

ҚУЛАҚТЫҢ ҚУРШЫН ҚАНДЫРАТУҒЫН ҚОСЫҚЛАРЫМЫЗ ҚАЙДА?

Мен ойлайман; республикамызда Д.Қайыповтың даўысын радио арқалы ямаса телевидениеден болсын оның қосығын еситкен ҳәр қандай адамның, майли ол жумыс ислеп отырған болсын, дарҳал жумысын қойып қосықты тыңлаўға асығады. Себеби, олар арқайын отырысып тыңламаса қулақларының қуршы қанбайды.

Қосықшының қосық атқарыў шеберлиги, қосыққа, қосық текстине болған ҳүрмет ҳәр бир атқарған қосықларынан сезилип турады.

 

АШЫҚ ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ СИСТЕМАДА ҚӘЎИПСИЗЛИК

ИНТЕРНЕТ-БУЛ…

 Бүгин цивилизацияласқан дүнья жәмийетинде журналистика төртинши ҳәкимият дәрежесинде жүргизиледи. Себеби, журналистиканың тийкарғы буўынлары болған баспасөз, телевидение, радио ҳәм интернет журналистикасы жәмийетшилик пикирин қәлиплестириўде ҳәм  раўажландырыўда ең тәсирли ҳәмде нәтийжели қурал болып есапланады. Әлбетте, демократиялық жәмийетимизде журналистика еркинлик хызметин нызам тийкарында әмелге асырыўы лазым. Сонлықтанда Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының Конститутцияларында «Ғалаба хабар қураллары еркин ҳәм нызамға муўапық ҳәрекет етеди. Олар дурыслығы ушын бейимлескен тәртипте жуўап береди. Цензураға жол қойылмайды» – деп көрсетилип өтилген.

 

 

СЕРГЕКЛИК

ЖАМАН ИЛЛЕТЛЕРГЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСЕЙИК

  Бүгинги күнде инсаниятқа қәўип туўдырып турған, неше мың адамлардың набыт болыўына алып келип атырған террористлик жаман иллетлердиң идеялық тийкары болып - диний экстремизм ҳәм диний фундаментализм хызмет етпекте. Экстремизм адамларды туўры жолдан шетке шығаратуғын, ҳақыйқый өмирге сай келмейтуғын  шақырықлар арқалы сиясий дүзимди бузыўға, көпшиликтиң мақул көрген идеяларын ҳәм ой-пикирлерин бийкарлаўға урынады. %злери белгилеген жәмийетлик дүзимниң ҳәм идеялардың орнаўы ушын зорлық, терроршылық, қорқытыў, алдаў ҳәм сол сыяқлы усыллардан пайдаланады.

Диний экстремизм оғада аса кеткен фанатикалық жол менен өз динин ямаса диний сектасын нәсиятлаўға, оны басқалардың санасына енгизиў ушын гүрес алып барады. Диний экстремизм басқа динлерди ямаса секталарды масқаралаўшылықта, жерге урыўшылықта, динди сиясатластырыўшылықта, динниң жәрдеминде жасап турған конституциялық мәмлекетти қулатып, оның орнына өзлериниң ҳәкимиятын орнатыўға умтылыўшылықта көринеди.


 
Basqa maqalalar...

«Бүгин биз демократиялық процесслерди тереңлестириў, халықтың сиясий белсиндилигин арттырыў, пуқаралардың мәмлекетимиздиң сиясий ҳәм жәмийетлик турмысындағы әмелий қатнасы ҳаққында сөз етер екенбиз, әлбетте, мәлимлеме алыў еркинлигин тәмийинлемей, ғалаба хабар қуралларын адамлар өзиниң пикир ҳәм идеяларын, жүз берип атырған ўақыяларға өзлериниң мүнәсибетин ҳәм позициясын еркин билдиретуғын минберге ерисип болмайтуғынын жақсы билемиз.

Бәршеге мәлим, пуқаралардың мәлимлеме тараўындағы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў мәселеси инсанның мәлимлеме алыў, мәлимлемени ҳәм өзиниң жеке пикирин тарқатыў ҳуқықы ҳәм еркинлигин өзине жәмлеген болып, бул Өзбекстанда демократиялық жәмийет тийкарларын қурыўдың әҳмийетли шәрти, керек болса, тырнағы болып есапланады».

Ислам Кәримов

 

Архив

2018
Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031